مرور برچسب ها

آموزش رایگان remote viewing

رموت ویوینگ: چیست و چگونه کار می کند؟

مشاهده از راه دور یک فرایند شناختی است که در آن فردی توانایی دارد اطلاعاتی در مورد یک موضوع، شی، رویداد یا مکان دور از دید او را به دست آورد. این توانایی بدون استفاده از حس های فیزیکی یا هر وسیله دیگری انجام می شود. به عنوان مثال، فردی می…