مرور برچسب ها

آموزش رمز نویسی

رمز نویسی چیست؟

فرض کنیم که شما و دوستتان می خواهید روشی درست کنید که پیغام های سری را به یکدیگر برسانید. و ممکن است قرار بگذارید به جای بکار بردن حروف، اعداد را به کار ببرید. هر عددی نشان دهنده ی حرف معینی از حروف الفبا خواهد بود. بدین ترتیب شما صاحب رمزی…