مرور برچسب ها

آموزش رویابینی

رویابینی چیه؟ آموزش رویابینی و رویای آگاهانه

رویابینی یا خواب دیدن، تجربهٔ بصری، شنیداری، لامسه‌ای، بویایی، یا چشایی است که در خواب رخ می‌دهد. رویاها اغلب غیرمنطقی و غیرواقعی هستند، و می‌توانند شامل تصاویر، صداها، احساسات، و افکار مختلفی باشند. رویاها معمولاً در مراحل عمیق خواب رخ…

آیا رؤیا از آینده خبر می دهد؟

اگر بخواهیم همه ی افسانه ها و خرافاتی را که از آغاز تاریخ پیرامون رؤیا گفته اند جمع آوری کنیم، براستی کتابخانه ی بزرگی را از کتاب پر خواهیم کرد! بیشتر این افسانه ها مربوط به تعبیر خواب است. تعبیر خواب معمولا" چیزی مربوط به «آینده» را برای…