مرور برچسب ها

آموزش سایکومتری

غیبگویی از طریق لمس کردن اشیا ، سایکومِتری و روان نِگَری

سایکومِتری استعدادی برای کشف تاریخچه مرتبط با یه جسم از طریق لمس کردن یا در دست گرفتنش هستش. افرادی که چنین توانایی رو دارن، جسمی مثل جواهرات، ساعت یا لباسِ فردی رو لمس میکنن و اطلاعاتی درمورد صاحب اون جسم میدن. درواقع اونا امواج و…

سایکومتری یا غیبگویی

سایکومتری استعداد استنباط های روحی از طریق لمس کردن یا در دست گرفتن برخی از اشیای متعلق به افراد ناشناس است؛ مثلا" جواهرآلات آنها. براساس مطالبی که در صفحات قبل به آنها اشاره شد، اشیایی که فرد مدتی طولانی از آنها استفاده می کند مقداری از…

شیء خوانی (تداعی شیء)

به دست آوردن اطلاعات از اشیاء که شاید نام بهترش «سایکو متری» باشد. تداعی شیء نوعی ادراک فراحسی است که در آن به نظر می رسد شخص تأثیرات ذهنی را درباره ی حوادثی که قاعدتا" به گذشته برمی گردند، از طریق اشیائی که با آن حادثه همراه بوده اند، به…