مرور برچسب ها

آموزش شعبده بازی با سکه

تردستی معمای سکه ها

 وسایل لازم برای اجرای تردستی معمای سکه ها: شش سکه تردستی شماره 25 : این هم یکی از تردستی های قدیمی است که چون می توانید هر جایی آن را انجام دهید بسیار سودمند است. فقط کافی است شش سکه (ترجیحا" یکسان) از حاضران قرض بگیرید. سه سکه را به…

آموزش شعبده بازی غیب کردن و ظاهر کردن سکه

وسایل لازم برای اجرای شعبده غیب کردن و ظاهر کردن سکه: سکه، دستمال تردستی شماره 43 : در زندگی امروزی خرج کردن پول (غیب کردن آن) خیلی راحت و ظاهر کردن آن خیلی سخت است. اما در این تردستی ما می توانیم سکه ای را به سادگی غیب کرده و سپس ظاهر…