مرور برچسب ها

آموزش شعبده بازی با کارت

آموزش تردستی پیش بینی کارت عدد

وسایل لازم برای اجرای تردستی پیش بینی کارت عدد: دسته ای کارت اعداد تردستی شماره 50 : این هم یکی دیگر از تردستی هایی است که با حدس خود همه را شگفت زده می کنید. 9 کارت اعداد (از 1 تا 9 ) را به تماشاگران نشان دهید و روی میز بگذارید. از یکی…

آموزش شعبده بازی لیوان بر لبه کارت

وسایل لازم برای اجرای شعبده بازی لیوان بر لبه کارت: لیوان بلوری، کارت مقوایی، آب تردستی شماره 23 : آیا می توانید یک لیوان آب را روی لبه نازک یک کارت به حالت تعادل نگه دارید؟ مطمئنا" هیچ کس قادر به انجام چنین کاری نیست. ولی ما این کار را…