مرور برچسب ها

آموزش شعبده بازی ساده در خانه

آموزش شعبده بازی جدا شدن سر از بدن!

یکی از شعبده بازی های جالب و سبک استریت این است که یکهو سرِ شعبده باز به پایین میافتد و تا نزدیکی های شکم می آید! همه میترسند اما حقه بسیار ساده است و هرکسی میتواند آن را انجام بدهد. برای اجرای این شعبده باید تعدادی سیم فلزی محکم درون…

آموزش شعبده بازی انگشتان دودزا

وسایل لازم: نعلبکی، جعبه کبریت تردستی شماره 7: این نیز یکی از حقه های محبوب من است و آن را برای کارکنان پرواز هواپیمایی که اقیانوس اطلس را برای رسیدن به امریکا طی می کرد اجرا کردم. در واقع، وقتی آنها فهمیدند که من شعبده باز هستم، گفتند:«ما…