مرور برچسب ها

آموزش شعبده بازی عجیب

آموزش شعبده بازی جدا شدن سر از بدن!

یکی از شعبده بازی های جالب و سبک استریت این است که یکهو سرِ شعبده باز به پایین میافتد و تا نزدیکی های شکم می آید! همه میترسند اما حقه بسیار ساده است و هرکسی میتواند آن را انجام بدهد. برای اجرای این شعبده باید تعدادی سیم فلزی محکم درون…