مرور برچسب ها

آموزش شعبده بازی فارسی

آموزش شعبده بازی انگشتان دودزا

وسایل لازم: نعلبکی، جعبه کبریت تردستی شماره 7: این نیز یکی از حقه های محبوب من است و آن را برای کارکنان پرواز هواپیمایی که اقیانوس اطلس را برای رسیدن به امریکا طی می کرد اجرا کردم. در واقع، وقتی آنها فهمیدند که من شعبده باز هستم، گفتند:«ما…