مرور برچسب ها

آموزش شعبده و تردستی

آموزش شعبده بازی لیوان بر لبه کارت

وسایل لازم برای اجرای شعبده بازی لیوان بر لبه کارت: لیوان بلوری، کارت مقوایی، آب تردستی شماره 23 : آیا می توانید یک لیوان آب را روی لبه نازک یک کارت به حالت تعادل نگه دارید؟ مطمئنا" هیچ کس قادر به انجام چنین کاری نیست. ولی ما این کار را…