مرور برچسب ها

آموزش شیءخوانی

شیء خوانی (تداعی شیء)

به دست آوردن اطلاعات از اشیاء که شاید نام بهترش «سایکو متری» باشد. تداعی شیء نوعی ادراک فراحسی است که در آن به نظر می رسد شخص تأثیرات ذهنی را درباره ی حوادثی که قاعدتا" به گذشته برمی گردند، از طریق اشیائی که با آن حادثه همراه بوده اند، به…