مرور برچسب ها

آموزش غیب کردن سکه

آموزش شعبده بازی غیب کردن و ظاهر کردن سکه

وسایل لازم برای اجرای شعبده غیب کردن و ظاهر کردن سکه: سکه، دستمال تردستی شماره 43 : در زندگی امروزی خرج کردن پول (غیب کردن آن) خیلی راحت و ظاهر کردن آن خیلی سخت است. اما در این تردستی ما می توانیم سکه ای را به سادگی غیب کرده و سپس ظاهر…