مرور برچسب ها

آموزش فهمیدن نام حساب

راحت ترین روش فهمیدن نام صاحب حساب از روی شماره کارت

راحت ترین راه و سریع ترین راه برای فهمیدن اینکه نام صاحب حساب چیه وقتی که شماره کارت طرف رو دارین، اینه که وارد همراه بانک بشین یا سراغ خودپرداز بشین و شماره کارت طرف رو وارد کنین و انتقال وجه رو بزنین موقع انتقال وجه اسم کامل طرف میاد.…