مرور برچسب ها

آموزش قانون جذب

قسمتی از کتاب رمز توانگری و راز قدرت

قسمتی از کتاب رمز توانگری و راز قدرت در مورد قانون باورها و بهره مند شدن از نعمت‌هاست که در اینجا میخوانیم: هر اتفاق، حادثه و هر تجربه‌ای در این جهان بر پایه قانون و نظم است. به عبارت بهتر بر اساس قانون علت و معلول قرار داد.

تصویر ذهنی یک برنده ؛ اثر باب پراکتور

تصویر ذهنی یک برنده چگونه است؟ و چه تفاوتی با افراد بازنده دارد؟ وقتی رویا به اندازه کافی بزرگ باشد، حقایق مسیر رسیدن به رویا را سد نخواهند کرد. فرد برنده تصویری با‌شکوه از رویاها و آرمان‌هایش در ذهنش دارد. به همین خاطر اجازه نمیدهد حقایق…