مرور برچسب ها

آموزش قدرت ذهن

اسرار یوگا ، مراقبه و تمرکز

یکی از اهداف مهم تمرکز مهار کردن تنش و اضطراب است. اغلب مردم در طول زندگی وانهادگی را تجربه نکرده اند. حتی در خواب هم از آرامش کامل برخوردار نیستند. برخلاف تصور آنها، نوشیدنی ها و تفریحات لذت بخش هم ذهن آنها را کاملا وانهاده نمیکنند. طبیعت…