مرور برچسب ها

آموزش قصر ذهن

درباره قصر ذهن از زبان شرلوک هلمز

این متن درباره قصر ذهن یا کاخ حافظه از کتاب : چطور مثل شرلوک هلمز فکر کنیم؟ انتخاب شده است. قدم زدن در مسیر خاطره ها انسان باید اتاقک زیر شیروانی مغزش را با اسباب و اثاثیه ای پر کند که احتمال استفاده از آن وجود دارد. این روش تقویت خاطره…