مرور برچسب ها

آموزش لغات انگلیسی

چگونه کلمات زبان انگلیسی را یاد بگیریم؟

در حین خواندن زبان، با کلمات جدیدی روبرو میشوید. بهترین روش خواندن و حفظ کردن لغات انگلیسی این است که هر لغت را روی یک کارت بنویسید و معنای آن را در پشت کارت بنویسید. سپس یک بار به صورت گذرا لغات را مرور کنید. 7 روز بعد دوباره لغات را…