مرور برچسب ها

آموزش ماساژ سنگ داغ

ماساژ سنگ داغ

ماساژ «هات استون» یا سنگ داغ، ماساژ تخصصی است که در آن درمانگر با استفاده از سنگهای صاف، گرم، به عنوان فرم دست خود و با قرار دادن آنها بر روی بدن انجام می شود. گرما می تواند آرامش بخش باشد و به گرم کردن عضلات سفت کمک کند به طوری که درمانگر…