مرور برچسب ها

آموزش ماساژ صورت رایگان

تکنیک های شش گانه ماساژ صورت

1 _ماساژ پیشانی ماساژ پیشانی صورت با استفاده از روغن انجام می پذیرد. بهترین حالت برای ماساژ صورت آن است که مقابل تان آینه ای قرار دهید و مستقیما" در آینه به چشمان خود نگاه کنید. سپس سر انگشتان خود را به روغن آغشته کرده و آنها را روی خط…