مرور برچسب ها

آموزش ماساژ

ماساژ درمانی و کاهش درد دیسک کمر

ماساژ درمانی از تکنیک های مختلفی تشکیل شده است که برای بیماری هایی چون آرتروز گردن مورد استفاده قرار می گیرد. معمولا" فرد متخصص مانند فیزیوتراپ، عضلات و سایر بافت های نرم بدن را فشار داده، مالش می دهد و یا با دست وضعیت قرارگیری آن ها را…