مرور برچسب ها

آموزش مانیه تیزم

مانیه تیزم یا مسمریسم چیه؟

مانیه تیزم یا مسمریسم یک روش درمانی است که در قرن هجدهم توسط فرانس انتون مسمر، پزشک و دانشمند اتریشی ابداع شد. مسمر معتقد بود که یک نیروی حیاتی به نام "مغناطیس حیوانی" در همه موجودات زنده وجود دارد که می‌تواند برای اهداف درمانی استفاده شود.…