مرور برچسب ها

آموزش مدیریت

متمرکز بمانید | مجله کسب و کار هاروارد – شماره 1

اکنون شما قسمتی از مجله کسب و کار هاروارد - شماره 1 را میخوانید: در سال 1998 روانشناسی به نام دانیل گلمن، مقاله ای برای HBR نوشت که به سرعت به یکی از متون کلاسیک تبدیل شد. او در چیزی که رهبرها را میسازد توضیح داد که معمولا مدیران کارآمد،…

کتاب مدیریت افراد | 10 مقاله تحقیقی

در کتاب مدیریت افراد نوشته: دانیل گلمن ، ژان فرانسوا مانزونی ، فردریک هرزبرگ میخوانیم: اگر از صاحبان کسب و کار بپرسید که رهبران اثربخش چه میکنند؟ با این پاسخ ها مواجه میشوید: تعیین استراتژی و ماموریت سازمانی، ایجاد انگیزه در کارکنان و…

ویژگی مدیران و رهبران موفق

متن زیر را در مورد خصوصیات مدیران موفق و رهبران بزرگ از زبان دیوید اگیلوی میخوانید: من فرصت های بی همتایی برای مشاهده افرادی داشته ام که شرکت های عظیمی را اداره می‌کنند. بیشتر آنها مشکلات را به خوبی حل میکنند و تصمیم گیران خوبی هستند، اما…