مرور برچسب ها

آموزش موفقیت مالی

خلاصه ای از کتاب اسرار ذهن میلیونر

بخش اول اسرار ذهن میلیونر : برنامه مالی شما ما در دنیای پر از دوگانگی ها زندگی میکنیم. بالا و پایین، تاریک و روشن، سرد و گرم، تند و آرام، چپ و راست، این ها مثال های اندکی از هزاران تضاد در دنیا هستند. برای اینکه یک تضاد وجود…