مرور برچسب ها

آموزش نجوم

عطارد چگونه سیاره ای است؟

عطارد یکی از کوچکترین و نزدیکترین کواکب به خورشید است. این کوکب با سرعت بالایی به دور خورشید می‌چرخد و دارای سطحی سنگی و بدون جو است. عطارد از نظر فرهنگی و تاریخی مورد توجه بسیاری از تمدن‌ها قرار گرفته است. در این مقاله، ما برخی از…