مرور برچسب ها

آموزش نشستن روی هوا

راز شعبده نشستن روی هوا لو رفت!

نشستن روی هوا در ابتدا کاری بود که در هند انجام میشد و هرکسی که به هندوستان میرفت شاهد اجرای آن بود، اما بعد از اینکه این کار توسط چند مستندساز لو رفت، شعبده بازان دیگر هم در سراسر جهان آن را انجام دادند. کار به جایی رسید که دیگر انواع و…