مرور برچسب ها

آموزش هیپنوتیزم به روش ساده

یک روش ساده برای هیپنوتیزم کردن

یک روش ساده برای هیپنوتیزم کردن یک بیمار که پیش از این توسط فرد دیگری هیپنوز شده، دقیقا" تکرار اقداماتی است که پیش از این توسط هیپنوتیست قبلی صورت گرفته است. در این جریان درمانگر باید از سوژه بپرسد که هیپنوتیست قبلی برای قرار دادن او در…