مرور برچسب ها

آموزش پیشگویی با کارت

آموزش تردستی پیشگویی با کارت

وسایل لازم برای اجرای تردستی پیشگویی با کارت: دسته کارت، قلم، کاغذ تردستی شماره 38 : دسته کارت ها را بردارید. آنها را به تماشاگران نشان دهید. فقط مراقب باشید چند کارت آخر را به طور کامل به آنها نشان ندهید. بعد چهار کارت زیر را (به پشت) روی…