مرور برچسب ها

آموزش کارآفرینی

10 اصل موفق ترین کسب و کار کوچک در جهان

فرهنگ لغت اکسفورد کلمه اصل را اینگونه معنا میکند: موضوع یا واقعیتی بنیادی که بنیان نظام اعتقادی، رفتاری، یا مجموعه ای از برهان‌ها و استدلال‌ها بر روی آن استوار شده است. به عقیده من این ده اصل شالوده موفق ترین کسب و کارهای کوچک جهان را…

خلاصه کتاب افسانه کارآفرینی

آنها چنان در کار خود غرق میشوند که خود را فراموش میکنند. افسانه کارآفرینی داستان آن کارآفرینی است که در این سرزمین به شدت در تکاپو است و مانند یک قهرمان به نظر میرسد. در حقیقت کارآفرین تصویری از یک انسان قوی همانند هرکول است.