مرور برچسب ها

آموزش گرامر به زبان ساده

کاربرد on در زبان انگلیسی چیه؟

حرف اضافه on در زبان انگلیسی کاربردهای مختلفی دارد. برخی از این کاربردها عبارتند از: برای اشاره به موقعیت چیزی روی سطح چیز دیگری. مثلا: I kept the dishes on the dining table. (من ظروف را روی میز غذاخوری نگه داشتم.) There is a…