مرور برچسب ها

آموزش یوگا

آموزش فعال کردن چاکرای پنجم | چاکرای گلو

چاکرای پنجم که به چاکرای گلو هم شناخته میشه در همین محدوده گلو قرار داره و انرژی در این ناحیه معمولا به شکل صحبت کردن و نحوه ارتباطات فردی و اجتماعی بروز پیدا میکنه. بنابراین اگه در این زمینه مشکلی دارین، یکی از عوامل مربوط به مشکل، میتونه…

اسم حرکت کبری در یوگا به انگلیسی چیه

اسم حرکت کبری در یوگا به انگلیسی "Cobra Pose" است. این اسم از شباهت ظاهری این حرکت به مار کبری گرفته شده است. در این حرکت، فرد به پشت دراز می‌کشد و با کمک دست‌ها و بازوها، تنه خود را از زمین بلند می‌کند. در این حالت، سر و سینه فرد از زمین…

آشنایی با یوگا و فواید آن

با اینکه انواع گوناگونی از یوگا وجود دارد،نوعی از آن که بیش از بقیه تمرین می شود، برآسانا تمرکز دارد، توالی ای از حالت های فیزیکی و تمرین های تنفسی ای که با هدف افزایش قدرت جسمی، ذهنی، و معنوی انجام می شوند. هدف آسانا توالی ای از حالت های…