مرور برچسب ها

آموزه های امیا

باورهای اشتباه نسل های قبلی چه بود؟

نسل های قبلی در ایران باورهای بسیار اشتباه زیادی داشتند و به عقیده من باعث ایجاد مشکل و بدبختی بسیاری از نسل های بعدی شدند. آنها بسیار به نسل های جدید بدهکار هستند. ما در این پست تعدادی از این باورها را معرفی کرده و دلیل اشتباه بودن و…