مرور برچسب ها

آمیب زیست یازدهم

آمیب چیست؟

واژه ی جانور معمولا مخلوقات نسبتا بزرگی را به ذهن ما می آورد. ولی آیا می دانید که آمیب با آنکه ذره ای بیش نیست و فقط یک یاخته دارد، باز یک جانور به شمار می آید؟ آمیب موجود تک سلولی و ژله مانندی است که بیشتر فقط در زیر میکروسکوپ می توان…