مرور برچسب ها

آناتومی مغز انسان

آیا ساختار مغز را می شناسید؟

مهمترین چیزی که انسان را از دیگر حیوانات ممتاز ساخته، مغز است. بسیاری از جانوران در رده های پست، یا مغز ندارند، یا مغزشان بسیار خرد و بی مقدار است، و یا فقط تکامل ناچیزی یافته است. برای مثال، مغز کرم خاکی به اندازه ی سر یک سنجاق است. مغز…