مرور برچسب ها

آنتی بیوتیک طبیعی

آنتی بیوتیک ها چیستند؟

آنتی بیوتیک ها موادی شیمیایی اند.  وقتی که این مواد وارد بدن می شوند، برخی از جُرثومه ها را نابود و یا رشدشان را متوقف می سازند. جرثومه به موجودات ریز «بیماری زا» می گویند. در حقیقت آنتی بیوتیک ها وارد بدن می شوند تا ما را در برابر…