مرور برچسب ها

آهنگ مونالیزا

راز تابلوی مونالیزا ، لئوناردو داوینچی

پاسخ به این پرسش زیاد هم آسان نیست. آیا واقعا مونالیزا هنرمندانه ترین تابلوی نقاشی جهان است؟ بسیاری از منتقدان هنری چنین اعتقادی ندارند و گروهی از آنان حتی چنین اظهار نظری را مضحک تلقی میکنند. گروهی دیگر معتقدند که اصلا مونالیزا بهترین و…