مرور برچسب ها

آیا اعداد تسلا راسته

آیا اعداد 3 6 9 واقعا مال تسلا است؟

در مورد اینکه آیا اعداد 3، 6 و 9 واقعا متعلق به تسلا هستند یا نه، نظرات مختلفی وجود دارد: دیدگاه طرفداران: ارتعاش و انرژی: طرفداران این نظریه معتقدند که تسلا به قدرت ارتعاشی اعداد 3، 6 و 9 پی برده بود و آنها را حامل انرژی‌های مثبتی…