مرور برچسب ها

آیا بطری نوشابه سرطان زاست

آیا بطری های آب معدنی سرطان زا هستند؟

یکی از شایعات مطرح شده در مورد سرطان زا بودن بطری های آب معدنی است. اما این موضوع از نظر علمی ثابت نشده است. استفاده از این بطری ها برای محیط زیست خوب نیست و برای سلامتی انسان هم ممکن است مضر باشد. اما طبق تحقیقات انجام شده هیچ ماده…