مرور برچسب ها

آیا جراحی روحی واقعی است

آیا جراحی روحی حقیقت دارد؟

شاید شما هم درباره جراحی روحی یا عمل جراحی توهمی که بدون استفاده از لوازم پزشکی و دانش پزشکی و با دست خالی تومور یا غده‌های چرکی را از بدن خارج میکنند شنیده یا دیده باشید. عده زیادی آن را باور دارند و عده زیادی هم آن را رد میکنند و عده ای…