مرور برچسب ها

آیا حیوانات زبان دارند

آیا حیوانات می توانند زبان یکدیگر را بفهمند؟

اگر بپرسیم حیوانات می توانند با یکدیگر ارتباط داشته باشند و منظور آن نباشد که پیغام های معینی را با علامت صدا به یکدیگر منتقل نمایند، این پرسش مثبت است، ولی اگر منظور این باشد که می توانند با هم گفتگو کنند، جواب آن منفی است. حتی در میان…