مرور برچسب ها

آیا خوناشام وجود دارد

خفاش خون آشام چگونه موجودی است؟

آیا خفاش خون آشام را می شناسید؟ آیا می دانید چند سال پیش خفاش بر روی زمین پیدا شده است؟ دانشمندان معتقدند که 60 میلیون سال پیش، بقایای سنگواره هایی که از این جاندار به دست آمده یادگار چنین زمان بسیار دوری است. در یکی از معبدهای مصری که…

آیا خون آشام از نظر علمی وجود دارد؟

خون آشام یا Vampire به موجودی گفته میشود که از خون مردم زنده تغذیه میکند. در واقع تنها غذای اون خون است. خون آشام یا دراکولا شبیه آنچه در فیلم ها نشان داده شده است، شخصیتی خیالی است و واقعیت ندارد. اگرچه در گذشته خصوصا در اروپا مدتی مردم…