مرور برچسب ها

آیا زبان انگلیسی سخت است

ویژگی های زبان انگلیسی

بان انگلیسی یک زبان ژرمنی غربی است که در انگلستان و کشورهای همسایه آن تکامل یافته است. این زبان در قرن نوزدهم با گسترش امپراتوری بریتانیا به سراسر جهان گسترش یافت و اکنون یکی از رایج ترین زبان های جهان است. زبان انگلیسی دارای ویژگی های زیر…