مرور برچسب ها

آیا سنگ اورانیوم خطرناک است

اورانیوم چیست؟

اورانیوم مدت بیلیونها سال در کره زمین وجود داشته ولی تا زمانی که انسان برای اولین بار سعی کرد که از آن بمب اتمی بسازد و از انرژی هسته ای بهره برداری نماید، اغلب مردم از وجود آن اطلاعی نداشتند. اورانیوم فلزی است که به صورت سنگ معدن یافت می…