مرور برچسب ها

آیا غول هست

آیا غول وجود دارد؟

پاسخ به این سوال به تعریف غول بستگی دارد. اگر منظور از غول، موجودی با قد و جثه بسیار بزرگ باشد، که در اساطیر و افسانه‌ها به آن اشاره شده است، پاسخ منفی است. هیچ مدرک علمی معتبری برای اثبات وجود چنین موجوداتی وجود ندارد. با این حال، اگر…