مرور برچسب ها

آیا فرمول ریاضی را می توان ثبت اختراع کرد؟

روش ثبت فرمول‌ها و کشفیات ریاضی

تا به امروز یعنی در تاریخ 15 مرداد 1401 برای ثبت فرمول‌ها و کشفیات ریاضی میبایست، آن را در جشنواره‌های علمی شرکت داده یا در مجلات علمی معتبر چاپ کنید تا به این طریق بتوانید بعدا ثابت کنید که شما کشف کننده فرمول بوده‌اید. من هم قبلا یک…