مرور برچسب ها

آیا ماهی به هوا نیاز دارد کلاس اول

چگونه ماهی نفس میکشد؟

صدها هزار سال پیش، یعنی پیش از آنکه انسانی در زمین وجود داشته باشد، ماهیانی در اقیانوس ها شناور بودند. در آن روزگار، ماهی کاملترین موجود زنده به شمار می رفت. ماهی نخستین حیوان مهره دار بود که زودتر از سایر مهره داران پا به هستی نهاد. از آن…