مرور برچسب ها

آیا ماه منبع نور است کلاس سوم

چرا ماه می درخشد؟

در زمانهای بسیار قدیم ماه را بعنوان الهه ی زن که فرمانروای شب بود پرستش می کردند. از آن زمانها تاکنون بشر اطلاعات و دانش زیادی درباره ماه کسب نموده است بطوری که اکنون برای انسانها امکان دارد که در این کره فرود آمده و اکتشافاتی نموده و خیلی…