مرور برچسب ها

آیا مغناطیسی شدن بدن پس از تزریق واکسن کرونا صحت دارد؟

آیا واکسن کرونا در بدن خاصیت مغناطیسی ایجاد میکنند؟

یکی از شایعات مشهور در دوران کرونا این بود که واکسن کرونا ایجاد خاصیت مغناطیسی در بدن میکند و عده ای برای جذب بازدید و لایک، ویدیوهایی از خود منتشر کردند که قاشق و سایر اجسام به پوست بدنشان میچسبید. اما حقیقت ماجرا چیزی ساده تر از واکسن…