مرور برچسب ها

آیا موزه مریلین واقعی است

آیا موزه مریلین واقعی است؟

موزه مریلین نام مجموعه ای است که متعلق به یک طبیعت شناس، جانورشناس و باستان شناس عاشق دنیای موجودات بیگانه و عجیب با نام توماس تئودور مریلین است. شما در این موزه اسکلت یا بقایای هر موجود ماورایی که فکرش را کنید خواهید دید. همچنین بسیاری…