مرور برچسب ها

آیا نابینایان در خواب میبینند

آیا نابینایان توی خواب میبینن؟

خیر، نابینایان مادرزادی، هیچ گونه ادراکات بصری در خواب ندارند. زیرا در بیداری از حس بینایی محروم اند و مغز آنها نمیداند که چطور همه چیز را به تصویر بکشد. رویاهای افراد نابینای مادرزادی معمولاً از حواس دیگر مانند لامسه، شنوایی، بویایی و…