مرور برچسب ها

آیا نیروی گریز از مرکز وجود دارد

نیروی گریز از مرکز چیست؟

در این مطلب درمورد نیروی گریز از مرکز از کتاب علمی: به من بگو چرا؟ جلد چهارم، توضیح میدهیم. نیرو عبارت است از فشار یا کششی که باعث تغییر مسیر حرکت و جنبش اشیاء میشود. وقتی که شما به یک صندلی فشار وارد میکنید، در واقع مقداری نیرو به آن…